Вторник 22, Октомври 2019г.
Сийка Николова   Директор
Надежда Димитрова  Старши учител    
Светлана Лекова   Старши учител    
Ирина Петрова  Старши учител     
Христина Маринова  Старши учител     
Галя Гочева - Христова  Учител     
Надежда Влашкинова  Учител     
Красимира Нейкова   Старши учител     
Даниела Иванова  Старши учител    
Наташа Генчева   Старши учител    
 Зоя Запрянова  Учител     
 Христина Костадинова  Учител    
Илияна Михайлова   Учител    
Петя Кунчева   Старши учител     
Петя Йорданова  Учител     
Яна Пройкова  Учител     
Росица Русева Учител     
Ралина Делчева Старши Учител     
Николина Върбанова Учител    
Геновева Попова Учител    
Теодора Тодорова Учител    
Мария Караджова   Учител    
Юлита Панева   Учител    
Деница Пейчева   Музикален педагог  

 

 Ивета бонева  Учител    
       
Сподели: