Вторник 22, Октомври 2019г.
Администрация

Павлина Димитрова

Счетоводител
Недялка Благоева  ЗАС
Татяна Костадинова ЗАС
Елена Хаджиева  ЗАС
Медицински специалисти 
Мария Христозова Мед . сестра
Нора Хубенова Мед . сестра
 Хрисанта Ковачева   Мед. сестра
 Ваня георгиева  Мед. сестра 
Помощник - възпитатели 
 Румяна Пасева Помощник -  възпитател
Кирилка Йорданова Пом.ощник - възпитател
Елена Братанова Помощник-възпитател
Донка Петрова  Помощник-възпитател
 Галина Петкова Помощник-възпитател 
Иванка Крайчева  Помощник-възпитател 
Мима Русева  Помощник-възпитател 
Недялка Матева  Помощник-възпитател 
Анатолия Петрова  Помощник-възпитател 
Надя Байчева  Помощник-възпитател 
Иванка Тодорова  Помощник-възпитател 
Мария Войникова Помощник - възпитател
Кухня
  Готвач
  Помощник - готвач
Тодорка Вълчева Готвач
Янка Петрова Помощник - готвач
Росица Петкова   Готвач
 
  Помощен персонал 
   
Иван Иванов  

 

 

Сподели: