Неделя 07, Юни 2020г.

За разгръщане на индивидуалния потенциал на всяко дете ,

в оптимални педагогически и здвравословни условия

, се грижи целият персонал на Детска градина №2 , гр. Димитровград 

Екипи по групи 

Център " Осми март "

Групи Учители Помощник -възпитатели
Ясла

Мед. сестри : Ковачева , 

                     Георгиева

К. Йорданова 

Р. Пасева

Първа А група 

П. Кунчева 

И. Бонева 

А. Петрова 
Първа  Б група     
     
     
     

 

Сподели: